LƯU DANH
search

    CÔNG TY TNHH MTV-XNK LƯU DANH

Sản Phẩm

VỎ HẠT ĐIỀU

Là nguyên liệu sơ cấp để sản xuất ra dầu thô.

Chất đốt công nghiệp.

Vỏ hạt điều là nguyên liệu sơ cấp đầu vào để sản xuất ra các sản phẩm dầu.

Ngoài ra có thể được sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu đốt công nghiệp với nhiệt lượng cao.

VO HAT DIEU

Đốt lò bằng vỏ hạt điều

Vận chuyển bằng xe tải

 

Sản phẩm cùng loại

^